جهت سوله، انبار، باکس حیوانات و پارکینگ میتوانند استفاده گردد
سوله و انبار
ژانویه 6, 2019
اماکن ورزشی
ژانویه 6, 2019

سایبان راهرو و حیاط

سایه بان راهرو و حیاط با ستون و بدون ستون تا عرض ۱۰ متر و عابق در برابر باد و باران و آفتاب.

۲۰۱۸۰۸۱۸_۱۸۲۵۰۸ ۲۰۱۸۰۸۱۸_۱۸۲۰۵۹ ۲۰۱۸۰۶۲۰_۱۶۳۷۵۷ IMG_20180130_190235_958 IMG_20180723_091651 IMG-20190218-WA0010 IMG_20171126_194059 ۴۳۸۷۱۳۸۷۱_۵۳۵۹۵