سقف پارکینگ
ژانویه 8, 2019
سایبان راهرو و حیاط
ژانویه 6, 2019

سوله و انبار

جهت سوله، انبار، باکس حیوانات و پارکینگ میتوانند استفاده گردد
گالری پیدا نشد !

این گونه سوله ها بدون هیچگونه آهنکشی در سقف بوده و همچنین تا عرض ۴۰ متر میتواند بدون ستون در وسط و تنها با گذاشتن ستون در کناره ها اجرا شوند.
همچنین این سقف میتواند در هر ارتفاعی اجرا شود و و حتی بنا به نیاز مشتری می تواند از سطح زمین زده شده که دیگر نیازی به دیوارکشی ندارد.
این سقف در برابر بارش باران و برف عایق بوده و هیچگونه نشتی ندارد.