محسابات سوله

شروع کار سوله سازی معمولا با پی کنی و قالب بندی طبق نقشه فنداسیون و ساخت اسکلت سوله در کارخانه آغاز می شود. سپس نصب اسکلت سوله انجام می شود. در مرحله بعد پوشش سقف و دیوار تکمیل می گردد. سپس کفسازی فضای داخل و نصب درب و پنجره و در ادامه سیستم تهویه و روشنایی ، نصب جرثقیل و نازک کاری انجام میشود.اخذ جواز ساخت:پیگیری اخذ جواز شهرداری ، طراحی ساختمان و تکمیل دستور نقشه ، طراحی نما ، محاسبات سازه و نقشه های تاسیسات برق و مکانیک


نمونه کار های ما

  • جهت سوله، انبار، باکس حیوانات و پارکینگ میتوانند استفاده گردد


اخبار

دسامبر 2, 2018

کاربری سوله ubm

کاربری سوله ubm مدل های سازه ubm مدل قوسی c احداث سازه به صورت زمین به زمین GROUND TO GROUND{دهانه از ۱۰ متر تا ۳۴ متر […]